fbpx

Laura Välik, digiajakirja MIHUS peatoimetaja

Sageli otsime noorust vanusest. Ja ometigi võib nooruse tõeline saladus peituda kusagil mujal.

Kui Rooma sõdurid tungisid Siracusa linna vallutamisel antiikaja tippteadlase Archimedese koju ja nõudsid, et ta nendega kaasa läheks, keeldus Archimedes seda tegemast, sõnades: „Ära riku mu ringe!“ Archimedesel oli tähtsamatki teha, kui linna vallutanud Rooma kindraliga kohtuma minna – tema analüüsis matemaatilisi diagramme. Need jäid julge mõtleja viimasteks sõnadeks enne mõõga läbi hukkumist.

Me ei tea, kas need sõnad kuulusid päriselt Archimedesele või said osaks tema legendist. Küll aga teame seda, et Archimedese mõtteviis on kandunud antiikajast meieni – on neid, kelle vaimsus püsib elujõulisena ka tuhandeid aastaid! Paneb mõtlema?

Käesoleva MIHUSe teemaks on kriitiline mõtlemine ning info- ja meediakirjaoskus noorsootöös. Selle teemaga avame omamoodi paradoksi: vaid kriitiliselt mõtlev noorsootöötaja suudab mõtiskleda kriitilise mõtlemise olemusest noorsootöös ning toetada noori nende teekonnal nõnda, et sel teekonnal püstituksid üha uued ja olulisemad küsimused. Noorsootöötaja, kes oskab toetada noori küsimuste avastamisel, kohtab ka ise noortes üha uusi ja uusi küsimusi, mis on omakorda tema kui kriitilise mõtteviisi praktiku küsimused.

Miks küsimused, aga mitte vastused? Teeksin siinkohal ettepaneku püstitada see küsimus noortega.

Sokraatiline meetod ei ole ajahambast puretud ka pärast 2500 aastat! Sokrates tahtis teha igaühest omaenese mõistuse ja meele valitsejat. Ta ei pannud sel eesmärgil kirja ühtegi õpetust, vaid püstitas oma kaasaegsetele küsimusi. Nii sündis sokraatiline meetod, mis on jõudnud meieni Sokratese õpilaste vahendusel. Õpilane Platon on võrrelnud Sokratest ka hobust hammustava parmuga – just niivõrd teravalt liikumapanev jõud peitus tema küsimustes Ateena linnriigile. Sokrates mõisteti surma noorte mõtlemise rikkumise ja uskmatuse tõttu.

Kas kriitiline mõtlemine on mugav ja ohutu? Sokrates väitis, et vaid tõeline mõistmine koos enda arendatud arutlusvõimega suudab vastu seista veenmise, kõneosavuse ja mis iganes võimu pealetungile. Just nõnda seisid Archimedes ja Sokrates – kumbki eraldi, kumbki kantuna kriitilise mõtteviisi vaimsusest. Selle teemaga on MIHUSe number mõtteline kohtumispaik väljaspool aegruumi, kohtumispaik noorsootöötajatele ja noortele, kuid ka antiikaja mõtlejatele ja kõigile eilsetele, tänastele, homsetele kriitilise mõtteviisi praktikutele.

Kas sinu mõtted kuuluvad sulle endale või kellelegi teisele? Millised mõtted jäävad sinust noortele?

Millise küsimuse võtad kaasa käesolevast MIHUSest? Miks?

Sisukord

Kaanepildi autor on Eesti noor kunstnik Margaret Pütsepp.

Print Friendly, PDF & Email