fbpx
Sissejuhatus – „Théâtre d’Opéra Spatial“

Sissejuhatus – „Théâtre d’Opéra Spatial“

Käesolev MIHUS on pühendatud teemale noorte osalus. „Ta mängis hundikutsikatega. Tal oli väga tume nahk, teravdatud hambad ja pikad konksus küüned, tuhmid juuksed ja paksenenud nahk peopesadel, küünarnukkidel ja põlvedel. Ta sõi mulda ja himustas vere maitset. Ta ei õppinud kunagi rääkima.“ Selliselt kõlab ühe – või mitme – India hundipoisi...

Noorte osaluse kujunemine ja kujundamine

Noorte osaluse kujunemine ja kujundamine

Mure, et noorem põlvkond ei osale piisavalt ühiskonna kujundamisel, ei ole omane vaid Eestile, vaid on palju laiem probleem. Viimastel aastakümnetel on sotsiaalteadlased siiski osutanud, et noorte osalus pole kadunud, vaid teisenenud. Noored on rohkem huvitatud tegutsemisest mikrotasandil oma maailmavaate elluviimise nimel, selmet toetada mõnd...

MIHUSe väljakutse: Kas osaleb terviklik noor? Või saab osalev noor terviklikuks?

MIHUSe väljakutse: Kas osaleb terviklik noor? Või saab osalev noor terviklikuks?

Essee väljakutse „Terviklik noor“ raames laekus MIHUSe toimetuse postkasti põnevaid mõtteid ja esseede parimad palad leiadki järgmistelt ridadelt. Esseedele kirjutas sissejuhatuse Roula Abdelhay. Noori on keeruline igapäevategemistest eemale meelitada, et arutada nendega filosoofiahõngulisi teemasid. Kui see aga õnnestub, on alati tulemuseks...

ChatGPT ei saa teha demokraatiat

ChatGPT ei saa teha demokraatiat

Tehisintellekt ja infotehnoloogia laiemalt ei ole väärtusneutraalsed. Hiina valitsejate käes muutuvad need kodanikuõiguste vastu suunatud relvaks, Pariisi linnavalitsuses aga demokraatiat edendavaks tööriistaks, kuid olemuslikult on IT antidemokraatlik. Tänapäeva noored peavad välja mõtlema, kuidas sellest olemusest nutikalt mööda hiilida, kui me...

Narva noored eestivenelased – kelle omad nad on?

Narva noored eestivenelased – kelle omad nad on?

Pärast taasiseseisvumist on Narva kriiside ajal järjepidevalt avalikkuse huviorbiiti sattunud. Narva 1993. aasta autonoomiareferendum helises valju häirekellana ja osutas sellele, et kohalikud ei pruugi ülejäänud Eestiga samal lainel olla. Pronksiööl oodati Narvas rahutusi. Krimmi annekteerimise ja Ukraina sõja puhkemise ajal oli pidevalt...

Sisse- ja väljahingamine – pausi võtmise olulisusest

Sisse- ja väljahingamine – pausi võtmise olulisusest

Kui olen olukorras, kus tuleb teha suuremaid eluvalikuid või otsuseid, meeldib mulle endalt alati küsida, mida teeksin siis, kui valik oleks vaba – kui mul oleks kogu maailma raha –, või siis, kui mul ei oleks üldse raha. Mida teeksin? Või mida valiksin siis, kui langetaksin otsuseid nagu laps, liikudes selle poole, mis pakub huvi ja rõõmu?...

Guerilla-osalus ehk kaasame noori teisiti

Guerilla-osalus ehk kaasame noori teisiti

Hea lugeja. Kui sa arvad, et guerilla-osalus on just välja mõeldud asi, siis sul on õigus. Alljärgnevas kirjutises selgitan, miks meil on aeg guerilla’ks minna. Seda teksti lugedes hoia enda peas üht kindlat mõtteviisi – teeme asju teistmoodi. Läheme esmalt ajas tagasi. Rahva osalemine otsustamisel oli populaarne juba Vana-Kreekas. Tuldi...

Põlvkondadevaheline koostöö NOVA komisjonis

Põlvkondadevaheline koostöö NOVA komisjonis

Põlvkondadevaheline koostöö on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO, 2015) andmetel üks neist vähestest viisidest, mis aitab ühiskonnas vähendada vanuselist diskrimineerimist ja toetab sidusama kogukonna kujunemist. See seisneb tegevuses, milles osalevad mitme põlvkonna esindajad sellisel viisil, et iga vanuserühm saab koostööst kasu. Näiteks on...

Noorteprogrammid aitavad ennetada kõige mustemat tulevikustsenaariumit

Noorteprogrammid aitavad ennetada kõige mustemat tulevikustsenaariumit

Praxise mõttekoda tegi 2022. aastal noortevaldkonna tulevikustsenaariumite uuringu, kus tuuakse muu hulgas esile riigisisese arengu ja globaalsete megatrendide mõju noorte osalusele1. Uuringus kirjeldatud riskide ennetamiseks ja noorte osaluse süsteemseks toetamiseks saab nii mõndagi ära teha Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse programmide...

Andmete ja dialoogi roll noorte heaolu toetamisel

Andmete ja dialoogi roll noorte heaolu toetamisel

Meie ees lahtirulluv neljas tööstusrevolutsioon on toonud kaasa digitehnoloogial põhinevate lahenduste plahvatuse ja klassiruumi on jõudnud digitaalse õppevara kõrval ka lahendused, mille eesmärk on toetada noorte heaolu. Kui rahvusvaheliselt on võimalik leida rakendusi vaimse tervise valdkonnas näiteks harimiseks, diagnostikaks, teraapiaks või...

Koolide kaasav eelarve annab avapaugu kodanikuks sirgumisel

Koolide kaasav eelarve annab avapaugu kodanikuks sirgumisel

Meile kõigile on oluline, et tulevikus oleks Eestis üha rohkem aktiivseid ja teadlikke kodanikke – inimesi, kes tahavad ühiskonnaelus koostöiselt kaasa rääkida, muutusi ellu viia ning suudavad muutuvas maailmas ka kohaneda. Selliseks inimeseks kasvamine ei toimu aga üleöö, vaid nõuab julgust, teadmisi, praktilisi kogemusi ja väärtuste...

Noorte osalus läbi põhikooli lõpuklassi silmade

Noorte osalus läbi põhikooli lõpuklassi silmade

Praegu ehk lõpueksamiteks valmistumise ning gümnaasiumisse ja ülikoolidesse sisseastumise ajal on asjakohane rääkida noorte võimalustest ühiskonnas. Noored, kes lõpetavad põhikooli ja keskkooli on need, kes asuvad mõne aasta pärast Eestit kujundama, ning seetõttu on oluline, et nad tunnetaksid enda tähtsust ühiskondlikus elus. Kõneldes noortest...

Selle suve konkurss! Kuidas sammuvad tulevikku noortevaldkond ja tehisintellekt?

Selle suve konkurss! Kuidas sammuvad tulevikku noortevaldkond ja tehisintellekt?

Hea MIHUSe lugeja! Loe läbi järgnev tehisintellektiteemaline tekst Gert Jervani sulest, guugelda natukene juurde, arutle sõpradega ja mõtesta enda jaoks lahti see, kuidas võiksid üheskoos sammuda tulevikku noortevaldkond, noortega töötavad inimesed, noored ja tehisintellekt. Millised on uued võimalused? Millised on kõige fantastilisemad...

Noordelegaadid kui populaarsust koguv osalusvõimalus

Noordelegaadid kui populaarsust koguv osalusvõimalus

Viimasel kümnendil on Eestis aktiivselt arendatud erinevaid noorte osalusvõimalusi. Näiteks on pea igas omavalitsuses noortevolikogu või aktiivrühm, et noored oleksid otsustesse paremini kaasatud ja nende hääl päriselt kuulda. Samuti on viimastel aastatel loodud ministeeriumite juurde noortenõukogusid, et ka riiklikul tasandil avardada noorte...

Noortevaldkonna töötajatesse panustamisest võidavad noored

Noortevaldkonna töötajatesse panustamisest võidavad noored

Noortevaldkonna suurüritus Noorum 2023 tõi 17.–18. mail kokku noortevaldkonna tegijad ning huvilised üle kogu Eesti. Seitsmendat korda toimunud ürituse keskmes olid noortevaldkonnas vajalikud muudatused. Enim mõtteainet pakkunud teemadeks kujunesid vajadus muutuste järele noortevaldkonna töötajaskonnas ja nende töötingimustes. Noorumi...