fbpx
Sissejuhatus – terviklikkuse mõtestamise mäng

Sissejuhatus – terviklikkuse mõtestamise mäng

Iga MIHUSe number püüdleb terviklikkuse poole. Iga number on pühendatud ühele noortevaldkonna olulisele teemale ning selle avamisele mitmetahuliselt, mõtestatult ja sügavuti. Mitte ükski MIHUSe number ei ole seda püüdlust võtnud aga nii tõsiselt kui käesolev, tervikliku noore teemale pühendatud number. Ilmselt ka kõige mitteterviklikum MIHUSe...

Terviklikkuse taotlusest

Terviklikkuse taotlusest

Kes on terviklik? See on ometi oluline omadus, inimese eesmärk. Olen ma tervik? Mis on need omadused, mis teevad terviklikuks? Polegi ehk keeruline: ole hea, tegus, rõõmus, aus, saa endaga täielikult hakkama. Ole oskustahteline. Kas midagi veel? Ameeriklane Henry David Thoreau tundis, et tal on linnas elades just sellest puudus, ning võttis kätte...

MIHUSe väljakutse: essee teemal „Terviklik noor“

MIHUSe väljakutse: essee teemal „Terviklik noor“

Tervikliku noore teemalisest MIHUSe numbrist leiab põnevaid terviklikkuse definitsioone:  „ … terviklikkus on midagi mida tuleb tunnetada, sest on asju mida silmaga ei ole näha … “ „Mu terviku suurust iseloomustab see, millest ja kellest ma hoolin.“ „ … jagatud suutlikkus … “ „Me tantsime selleks, et leida ühine rütm.“ „Võib väita, et...

Kuidas noortega „Surmatantsu“ mõtestada?

Kuidas noortega „Surmatantsu“ mõtestada?

Niguliste muuseumi hiliskeskaegne teos „Surmatants“ pakub mitmekesiseid viise mõtestada keerulisi teemasid ja siduda neid kaasajaga. Kuna muuseumis käib haridusprogrammide raames arvukalt noori, siis on muuseum leidnud viise, kuidas keerulisest teemast rääkida, kasutades selleks mitmesuguseid meetodeid. Lübecki meistri Bernt Notke „Surmatants“ on...

Nooruslikkus tuleb luua noorelt! Aga saab ka hiljem

Nooruslikkus tuleb luua noorelt! Aga saab ka hiljem

Selle intervjuu tutvustuseks sobib kõige paremini mõtisklus teemal, mis on nooruslikkus. On üks mees, keda kutsuvad seiklused – olgu tegu spontaanse autosõiduga Eestimaa avastamata nurkadesse või trosslaskumisega Taimaa džunglite kohal –, kes armastab jagada nalja ja mõtteteri, kes märkab inimesi ja vürtsitab kohtumisi ka üllatustega, kes naudib...

Miks keskkonnahoid on iga noortega töötava inimese vastutus?

Miks keskkonnahoid on iga noortega töötava inimese vastutus?

Paljude noorte elus on keskkonnahoid üks peamiseid eesmärke ja suurimaid murekohti. Praeguses keskkonnakriisis ootavad teismelised täiskasvanutelt vastutuse võtmist. Üksikisikute vastutuse üle arutletakse sellel teemal pidevalt, kuid valdkonnaülene vastutus paistab olevat jäänud ideetasandile. Kelle ülesanne on keskkonnahoid? Miks on see jäänud...

Noored taastavas õiguses – mitmekülgne kogemus

Noored taastavas õiguses – mitmekülgne kogemus

16aastane Märt õpib ühes tavalises gümnaasiumis. Teda kasvatab ema. Isast ei tea poiss midagi. Kunagi oli tal ka vanem õde, keda enam ei ole. Minevikus juhtunu tõttu on Märdi perekond olnud kohaliku omavalitsuse vaateväljas, samuti on poissi toetanud erinevad spetsialistid. Kahe aasta pärast peaks Märt lõpetama gümnaasiumi. Kuni ühel saatuslikul...

Noorsootöötajaks kujunemise ja olemise teekonnad

Noorsootöötajaks kujunemise ja olemise teekonnad

2022. aasta sügisel tähistasime Eestis noorsootöö hariduse 30. ja Euroopa noorteprogrammide 25. aastapäeva rahvusvahelise seminariga „Becoming a Youth Worker“. Kolm kümnendit on andnud meile piisavalt kogemusi ja selja taga on pikk teekond, mille jooksul oleme Eestis noorsootöös nii mõndagi selgeks vaielnud. Me ei pea juba läbitud teekonda uuesti...

Noorsootöö ja jagatud suutlikkus

Noorsootöö ja jagatud suutlikkus

Küsimusele „Kelleks sa saada tahad?“ oli minul lapsena kaks konkureerivat vastust: õpetajaks või kauboiks. Kui päris aus olla, siis oli viimane valik nendest märksa atraktiivsem, samas kui küsijad noogutasid esimese puhul rahulolevalt kaasa ning rohkem polnud vaja sellest rääkida. Ja ega väga palju rohkem ootusi mulle ei seatudki, kui lõpetada...

Tantsuhuvihariduse mõju noore kujunemisele

Tantsuhuvihariduse mõju noore kujunemisele

Olen olnud tantsu, tantsimise, tantsuhuvitegevuse ja nüüd ka tantsuhuvihariduse sees väga pikalt. Olen selles protsessis kasvanud ning suunanud selles lapsi, noori ja täiskasvanuid. Ma ei ole aga kunagi mõtisklenud selle üle, milline mõju on tantsuhuviharidusel kogu huvihariduses ning kuidas huviharidus (sh tantsuhuviharidus) toetab terviklikuma...

Noore arengut toetab terviklik lähenemine

Noore arengut toetab terviklik lähenemine

Eestlased on tuntud oma töökuse ja enesepiitsutamise poolest, mis on loonud meile maailmas usaldusväärse kuvandi ning nüginud riikide edetabelites ettepoole. Samal ajal süveneb mure noorte pärast. Uue generatsiooni vaimne tervis on hapram kui eelnevatel põlvkondadel. Tööturu kontekstis kutsutakse noori iroonilis-hellalt lumehelbekesteks....

Noorte omaalgatus kui HOOG tulevikutegijatele

Noorte omaalgatus kui HOOG tulevikutegijatele

Noorte omaalgatuste toetamist saab pidada noorsootöö üheks alustalaks – tegemist on tegevusega, kus noor enda initsiatiivil ning talle loodud tugisüsteemi toel viib kogukonnas ja ühiskonnas laiemalt ellu positiivseid muutuseid, omandades seeläbi väärtusliku õpikogemuse. Kuigi algatuste toel kogukonda panustamise üks väärtuseid on tihti ka...

Uus pagulaskriis ja noorsootöö: ülemaailmsed väljakutsed ja globaalne solidaarsus

Uus pagulaskriis ja noorsootöö: ülemaailmsed väljakutsed ja globaalne solidaarsus

2022. aasta on olnud paljude jaoks väga suur šokk. Meie elu on pöördumatult muutunud. Kuigi võib tunduda, et meie hubane tuttav väike maailm on endiselt sama, siis laiemas kontekstis mõistame, et nii see siiski ei ole. Eelmine pagulaskriis, mis toimus 2015. aastal, ei olnud Eestis niivõrd tuntav. Seekord on aga teisiti. Pärast Venemaa sissetungi...

Deepfake ehk süvavõltsingud

Deepfake ehk süvavõltsingud

Mis on deepfake ehk süvavõltsing? Deepfake ehk süvavõltsing on tehisintellektil abil loodud võltssisu „tõelise inimese välimuse ja hääle kopeerimiseks“.1 Lihtsalt öeldes on süvavõltsing ehmatavalt realistlik visuaal, audio või video, mis kajastab kedagi rääkimas või tegutsemas, kuigi see isik seda päriselt ei teinud. Süvavõltsingul on sageli...

Sissejuhatus: „Kas on aega veel?“

Sissejuhatus: „Kas on aega veel?“

Maal elamise päeva puhul etendati Hageri kogukonna rahvamajas kohaliku harrastusteatri tükki „Kas on aega veel?“. Lõbusas muinasjutus, mis oli siiski tõsine lugu, põimusid näki, ahjualuse, põhjakonna ja metshaldja teekonnad kolme põrsakese ja uitava Okasroosikesega. Kui hetkeks tundus nii erinevate lugude ja...