fbpx
Heaolu mõõtmed

Heaolu mõõtmed

Artikkel valmis Euroopa noorsootöö digiajakirjale Coyote Magazine. Artiklit Dimensions of well-being saab lugeda ka inglise keeles. Üks paljudest võimalustest mõista, kuidas noorsootöö on seotud noorte heaoluga. Heaolu määratlus (Liiga) palju aastaid tagasi õppisin keeleteadust ja kuigi tegu ei olnud minu lemmikvaldkonnaga, omandasin...

Kogukonnasaar keset Läänemerd – kogukond ja noorsootöö Hiiumaal

Kogukonnasaar keset Läänemerd – kogukond ja noorsootöö Hiiumaal

Viimastel aastatel räägitakse üha enam kogukondadest ja kogukonnatööst – seda nii linnades, aga üha enam ka maapiirkondades. Järjest rohkem inimesi soovib kaasa lüüa kogukondades, panustades nii näiteks oma külaelu arendamisse või võimaluste loomisesse noortevaldkonnas. Siinkohal ei ole erand ka Hiiumaa, kus just viimastel aastatel on märgatavalt...

Noorte osalus 2021+. Kuidas saame areneda

Noorte osalus 2021+. Kuidas saame areneda

Noortevaldkonnas, Eesti ühiskonnas ja kogukondades leidub teemasid, mille käsitlemine jääb tihti üldsõnaliseks hoolimata sellest (või just selle tõttu), et tegemist on väga oluliste ja kõikehõlmavate küsimustega. Taolisteks teemadeks on näiteks noorte osalus ja omaalgatus, aga ka noorte hääle kuuldavus, kuulmine ja kuulda võtmine. Just nendele...

Roosa vahukomm tindis ehk maailm kogukonnas

Roosa vahukomm tindis ehk maailm kogukonnas

Henri Tajfeli sotsiaalse identiteedi teooria kohaselt mõjutavad inimese arusaama iseendast ning tema käitumist ja hoiakuid suhted inimrühmades, kuhu ta kuulub. Need rühmad võivad põhineda sealjuures huvidel, etnilisel kuuluvusel, religioonil, sool jne. Indiviid võib muidugi kuuluda mitmesse rühma korraga, kuid sama sotsiaalse identiteedi teooria...

GUTSY GO – teeme rahu nähtavaks!

GUTSY GO – teeme rahu nähtavaks!

See artikkel on mõneti inspireeritud septembrikuu MIHUSes ilmunud Tarmo Jüristo artiklist „Noored usaldavad demokraatlikke institutsioone kõige vähem“, kus autor peatub uuringutel, mille kohaselt on inimeste rahulolu demokraatiaga kahanemas. Rahulolematus avaldub selles, kuidas demokraatlikud institutsioonid kodanike murede ja probleemidega toime...

Projektipõhised kogukonnad ja kogukondade projektid noortevaldkonnas

Projektipõhised kogukonnad ja kogukondade projektid noortevaldkonnas

Noorsootöötajad seisavad silmitsi mitmesuguste põnevate ja proovilepanevate ülesannetega. Tänapäeval on väga palju võimalusi, kuidas noorte igapäevaelu rikastada ja seeläbi nende isiklikku arengut toetada. Need niidiotsad võivad vahel tunduda kättesaamatud, sest tuleb ise väga palju pingutada, et see võimalus koju kätte tuua. Samas olukorras on...

Noorsootöötaja kui kogukonna looja

Noorsootöötaja kui kogukonna looja

Olin 2001. aastal Keila SOS Lastekülas noorsootöö õpingute käigus laagrikasvataja praktikal. Ühel õhtul mööda maanteed Keilasse poodi minnes ütlesin kursuseõdedele, et siia ma küll kunagi kolida ei taha. Järgmisel aastal elasin Keilas. Kolisin siia korteri pärast, mis meeldis. Lisaks meeldis mulle, et Tallinn on lähedal ja sellega oli hea...

Noorsootöö kutseala kogukond

Noorsootöö kutseala kogukond

Maria Žuravljova on noorsootöö õppekava pikaajaline eestvedaja, Eesti kõige pikema töökogemusega noorsootöö õppekava arendaja, kes on õppekava arendamise juures aastast 2007. TÜ Narva kolledži kutseala kogukonna eestvedaja. Süsteemset lähenemist üliõpilaste toetamisse on tunnustatud kolledži parima õppejõu (2015) ja TÜ aasta programmijuhi...

Kuidas luua noorsootöötajale kogukond?

Kuidas luua noorsootöötajale kogukond?

Noorsootöötaja töötab erinevates kogukondades ja erinevate kogukondadega, kuid võib kuulda ka mitmesse erialakogukonda. Kogukonna mõiste tajumine ja mõtestamine on noorsootöö valdkonnas mitmetahuline mõtisklus. Seda tõdesid nii Bärbel Salumäe (BS) kui Riin Luks (RL), kui MIHUS kutsus neid kaasa mõtlema teemal: Kuidas luua noorsootöötajale...

Kogukonnaharidus – müstiline võõras või noorsootöö nägu?

Kogukonnaharidus – müstiline võõras või noorsootöö nägu?

Kogukond on selline kummaline mõiste, mille puhul justkui tunnetatakse, millega on tegu, ent mida sügavamale kaevama hakata, seda enam jääb mulje, et see tähendab samal ajal justkui kõike ja mitte midagi. Kindlasti on kogukonna mõiste ja tähendus ajas muutunud – kohakesksete kogukondade kõrval võime rääkida ka näiteks huvi- või rollikesksetest...

Hariduse tulevikku tasub otsida tänasest!

Hariduse tulevikku tasub otsida tänasest!

Tulevik on otsapidi alati juba praegu kohal. Tänasest päevast vaadates võime aga näha mitte ainult üht, vaid mitut tulevikku, mis kõik on rohkemal või vähemal määral tõenäolised, mõni eelistatum kui teine. On ka neid võimalikke tulevikke, mida vähemalt paljud meist veel tajuda ei oska – nende signaalid ei ole meile veel nähtavad. Üks viis, kuidas...

Kuidas mõtestada end looduskeskkonna osana?

Kuidas mõtestada end looduskeskkonna osana?

Loodusteadusliku mõtteviisi arendamine ja enda mõtestamine looduskeskkonna ühe osana on tihedalt seotud loodusteadusliku kirjaoskuse kujundamisega, mis on loodusainete õpetamise eesmärk nii Eestis kui ka mujal maailmas. Kuigi loodusteaduslikust kirjaoskusest kõneldakse enamasti üldhariduse kontekstis ja selle võib kokku võtta kui loodusteaduslik...

Sissejuhatus – UUStulnukatest ja demokraatiast

Sissejuhatus – UUStulnukatest ja demokraatiast

„Tulnuka silmad sulgusid. Ta kõigutas kõiki oma jäsemeid väga energeetiliselt ja tema suu osad ragisesid.“ Ulmekirjanik Iain Banks kirjeldab nõnda ühe kauge kosmoselaeva pardal naervat tulnukat. Kui rändaksime täna ise kaugetele planeetidele ja vaatleksime sealsete elanike naeru, aga võib-olla hoopis ühiskonnakorraldust, hakkaksid meile...

Noored usaldavad demokraatlikke institutsioone kõige vähem

Noored usaldavad demokraatlikke institutsioone kõige vähem

Viimaste aastate – ja tegelikult juba aastakümnete – vältel tehtud uuringud on kõikjal põhjapoolkeral osutanud muret tekitavale tendentsile: inimeste rahulolu demokraatiaga on kahanemas. Võrreldes 2005. aastaga on kogu maailmas rahulolematute hulka lisandunud ligi viiendik kõigist küsitletutest Foa, R. S., Klassen, A., Slade, M., Rand,...