fbpx
Väitle noortega! MIHUSe väljakutse kokkuvõte

Väitle noortega! MIHUSe väljakutse kokkuvõte

Väitlusmeetod kui üks suurepärane moodus arendada argumenteerimise, kriitilise mõtlemise ja eneseväljenduse oskuseid, on sümboolseks sillaks MIHUSe maikuu numbri, mille teema oli kriitiline mõtlemine ning info- ja meediakirjaoskus noorsootöös, ning septembrinumbri...
Otsustuste tegemise oskusest lastel ja noortel

Otsustuste tegemise oskusest lastel ja noortel

Mida vanemaks lapsed saavad, seda rohkem hakkavad nad tavaliselt ise oma elu ja tegevuste üle otsustama. Koolieas muutuvad pidevalt piirid, mille üle vanemad lubavad lastel iseseisvalt otsustada ja mille üle otsustavad ise või lapsega koos. Esialgu jäävad laste...
Koosloome või kaasamine – kuidas on õigem?

Koosloome või kaasamine – kuidas on õigem?

Hea lugeja Selle kirjatüki eesmärk on panna sind mõtlema selle peale, kuidas oled seni korraldanud kaasamist otsustusprotsessidesse või millised kogemused sul sellega seoses on. Kirjutisse pikin enda ideid, mõtteid ja tähelepanekuid senisest üheksa-aastasest...
Noorte osalus rambivalguses: kas noored inimesed „ei hooli“?

Noorte osalus rambivalguses: kas noored inimesed „ei hooli“?

Osalus on nii ÜRO kui ka Euroopa Liidu kesksete strateegiate ja lepingute osaks. ÜRO lapse õiguste konventsiooni artiklis 12 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 165.2 käsitletakse lapse õigust avaldada arvamust tema elu puudutavates küsimustes. ELi...
Rahatark noor on ettevõtlik, ettevõtlik noor on rahatark

Rahatark noor on ettevõtlik, ettevõtlik noor on rahatark

Rahatarkus on oluline igaühele, sest ilma rahata me teatavasti tänapäeva ühiskonnas kuidagi elada ei saa. Samas on iga inimese vastutus oma rahaasjade eest aina suurenenud, mistõttu oleneb inimese heaolu otseselt ka tema finantskirjaoskusest. Mida varem me neid...