fbpx
MIHUSe väljakutse: essee teemal „Terviklik noor“

MIHUSe väljakutse: essee teemal „Terviklik noor“

Tervikliku noore teemalisest MIHUSe numbrist leiab põnevaid terviklikkuse definitsioone:  „ … terviklikkus on midagi mida tuleb tunnetada, sest on asju mida silmaga ei ole näha … “ „Mu terviku suurust iseloomustab see, millest ja kellest ma hoolin.“ „ … jagatud...
Tantsuhuvihariduse mõju noore kujunemisele

Tantsuhuvihariduse mõju noore kujunemisele

Olen olnud tantsu, tantsimise, tantsuhuvitegevuse ja nüüd ka tantsuhuvihariduse sees väga pikalt. Olen selles protsessis kasvanud ning suunanud selles lapsi, noori ja täiskasvanuid. Ma ei ole aga kunagi mõtisklenud selle üle, milline mõju on tantsuhuviharidusel kogu...