fbpx

Laura Välik, ajakirja MIHUS peatoimetaja

Küsisin kord – veel ametlikult noorte hulka kuuludes – ühelt ütlemata nutikalt sõbralt: „Mis on sinu väärtused?” Tema vastust saatsid kergelt kohmetud silmad ja kõhklev kõnemaneer: „Mis sa väärtuste all täpsemalt silmas pead?”

Kui mõtlen väärtustest, tundub mulle tegu olevat ühtaegu nii ääretult abstraktse kui ka käegakatsutava teemaga. Väärtuste all võib silmas pidada justkui kõike – mis ei oleks sõltuvalt vaatenurgast väärtuslik? Kuid ka ei miskit – kui kõigel on väärtus, kas siis on üldse miski väärtuslikum? Ning ometi ei kanna meid miski edasi nii, kui väärtused, mida kanname meie. Noorsootöö on noorsootöö, ja mitte natsi-Saksamaa noorteliikumine, just seetõttu, et kannab endas teatud väärtusvalikute praktikat.

Kümme aastat tagasi, 2009. aasta detsembrinumbris ilmus esimene noorsootöö väärtuste teemaline MIHUS, kus mõtiskleti väärtuste olemuse ning muutuste üle eestlaste väärtusmaailmas. Käesoleva MIHUSe ilmumise ajaks võime tõdeda, et väärtuste teema olulisuse mõistmine on nii noorsootöö valdkonnas kui ka Eesti ühiskonnas laiemalt kasvanud. Või ehk oluliseks kasvatatud nende poolt, kes kunagi teema oma südameasjaks võtsid? Varasemast MIHUSest tänasesse kõlama jäänud mõttelõngaga avamegi seekordse MIHUSe: Kas tegeleme noorsootöös väärtuste kasvatamise, edastamise, kujundamise, hoidmisega või saame luua väärtuste arenguks vaid soodsa keskkonna? Milline väärtuskasvataja oled Sina?

Samavõrd oluline kui toona, on tänagi noorsootöötajana enda väärtuste lahtimõtestamine. Kuidas muidu arutleda eelpool püstitatud küsimuste üle? Mõista iseend noorsootöö tegijana? Mulle tundub, et just noortega töötavatel inimestel on võtmeroll väärtuste abstraktse ja reaalse maailma vahel – tuua praegu ehk vaid ähmaselt tajutavad, ent olulised väärtused noorteni nõnda, et need tuleviku ühiskonnas ka käegakatsutavaks muutuksid.

Vaadates tänaste noorte väärtuseid, peame tõdema, et minevikuga võrreldes on juba nii mõndagi muutunud. Eneseväljenduslikud väärtused on tõusuteel! Võrdlemisi uue nähtusena on Eesti noorte seas väga populaarseks muutunud YouTube’i mikrokuulsused, kes peegeldavad noorte endi väärtuseid. Saame rääkida ilma taunimata ka pornograafia tarbimispädevustest ning jätkata kümne aasta taguses MIHUSes põgusalt mainimist leidnud traditsiooniliste soorollide teemat hoopis sooteadliku noorsootöö võtmes. Siis väljatoodud kutse-eetika põhiteesidele lisame aga küsimuse: Kas nüüd on ehk kätte jõudnud aeg noorsootöö kogukonnas teesid taas üle vaadata?

Väärtuste evolutsioon ei kujuta endast aga garanteeritud rada pidi tõusvas joones tippu viivat teed, möödunud ja seniste põlvkondade väärtusmaailmad on käegakatsutavad väga mitutpidi – tänased noored seisavad silmitsi ka globaalsel skaalal pretsedenditute looduskatastroofide ja -kriisidega, mis võivad kujutada endast noorte tulevikku ehk enim määravat jõudu. Uuringud näitavad, et suur hulk noortest on seda mõistnud ning seisab esirinnas ka tänapäevaste väljakutsete põhjuseks oleva väärtusmaailma muutjatena. Noortega töötavate inimestena peame endilt küsima, kas suudame noori nende väljakutsete vastuvõtmisel toetada? Vaadata kriitiliselt üle endi väärtused ning kohaneda indiviididena noorte kõrval väljakutse vääriliseks? Käesolevas MIHUSes tõdeme, et ainult väärtustest rääkimisest jääb siin väheseks, noored vajavad häid eeskujusid.

Noorus ise on aga justkui lühikest aega avatud võimaluste aken, mille jooksul on progressiivseid väärtuseid võimalik kultiveerida. Mis saab siis, kui see aken sulgub?

 

Kuid mulle tundub, et siin on veel üks võimaluste aken!

„Mulle on öeldud, et selleks, et midagi tõeliselt särama lüüa, peab kinkima sellele väärtuse! Sestap alustangi seda päeva ja ütlen aitäh! Noorsootöötajad teevad tõesti vinget tööd. Aitäh, et kannate kutset, mis on väärtuslik!” Mari-Liis Nummert, maikuus SANAs peetud kõnes.

Kaanepildi autor on noor kunstnik Kadi Sink

Print Friendly, PDF & Email