fbpx

Vaimse tervise portaali Peaasi.ee eestvedajate toel on sündinud uus noorteorganisatsioon. MTÜ Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine ühendab noori, kes peavad oluliseks vaimse tervise hoidmist, ühiskonna teadlikkuse tõstmist ja turvalist aruteluruumi. Organisatsiooni tegutsemist juhib helesinine unistus, et ühel päeval saab iga Eesti noor kasvada vaimset tervist toetavas keskkonnas.

Liikumise eestvedajad soovivad pakkuda võimalust kuuluda toetavasse, turvalisse ja mitmekesisesse seltskonda, kus arutleda vaimset tervist puudutavate teemade, kogemuste ja teadusuuringute üle ning osutada kitsaskohtadele hariduses ja tervishoius. Tulevikus loodetakse saada noorte hääletoruks, mis aitab ja ajendab olulistele probleemidele lahenduste leidmist ja rakendamist.

Liikumise südameasjaks on noortelt noortele kogemuslugude jagamine, et suurendada inimestevahelist mõistmist ja innustada abi otsima. Üheskoos arsti- ja psühholoogiatudengitega anname gümnaasiumites vaimse tervise loenguid, kus noorteliikumise liikmed kõnelevad enda kogemusest mõne vaimse tervise probleemiga. Nii teeme enamat lihtsalt teavitustööst – päris noorte päris kogemuste kuulmine loob mõistmist moel, mida ei saa pakkuda ükski spetsialist. Noorte algatusel toimuvad Tallinnas ja Tartus aruteluõhtud ja kokkusaamised, mille käigus saab kuulda huvipakkuvatest teemadest, vaadata filme või mõttekaaslastega pitsa ja lauamängu ümber koguneda. Vilkaim elu käib aga liikmetele mõeldud veebipesas. Iga liige otsustab, mil moel ja kui aktiivselt ta panustab – kes soovib, saab korraldada üritusi või neis osaleda; ent kel seda jaksu-aega-soovi pole, võib kaasa elada veebiaruteludele või külvata-korjata motivatsioonikillukesi, et enesehoiu alustalasid tugevdada.

Et vaimse tervise toetamises on oluline roll lapsevanematel ja koolil, soovime ajapikku ellu kutsuda ka täiskasvanutele suunatud aruteluringe. Need pakuks pereliikmetele või õpetajatele võimaluse kuulda vaimse tervise probleeme kogenud noortelt, seda, millest saadi raskel perioodil enim tuge, mida märgata või mida sootuks vältida. Eksperdid paranemise vallas on ju need, kes on nii probleeme kui ka paranemise teekonda kogenud! Liikumises usume, et sellised vestlused pakuksid vajalikku tuge noorte toetajaile – näidates, et mures ei olda üksi, ning pakkudes neilegi toetavat ruumi kogemuste jagamiseks.

Liituma on oodatud nii noored, kel on kogemusi vaimse tervise probleemidega, kui ka need, kes antud muresid ise kogenud pole, ent soovivad mõista ja tuge pakkuda. Teretulnud on noorsootöö kogemusega abilised ja teised huvilised, kes soovivad noorte maailmaparandusplaanide elluviimisel abiks olla.

Eriti igatsetakse enda ridadesse kakskeelseid tegutsejaid, et kõnetada ka vene emakeelega noori. Teretulnud on kõik, kel vaimse tervise mured südameasjaks – hoolimata vanusest ja asjaolust, kas huvi allikas on isiklik kogemus, soov teha maailmast natuke parem koht või peitub põhjus mõlemas. Alla 15-aastastelt huvilistelt palume seadust silmas pidades ka vanema luba. Huvilised, kel eluaastaid 30 või rohkem, saavad asuda toetajaliikmeks, kel koosolekutel hääleõigust pole. Nii kuuluvad tehtud otsused justnimelt noortele.

Loe lisaks: http://peaasi.ee/meist/envtl-noored/

 

 

„ENVTL on üks imeline kogukond noori, kes hoolivad endast, ümbritsevast ja vaimsest tervisest. Iga noore panus on oluline, iga noore kogemus on oluline. ENVTLis on oluline jagada kogemust ning minul on täiesti kindel teadmine, et ma ei ole kunagi oma rõõmudes ja muredes üksi.” – Liisa Rajamets

„Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine on suurendanud mu teadmisi vaimsest tervisest tänu erinevatele koolitustele ja ühistele aruteludele. On olnud tore kohtuda inimestega, kes on pidanud silmitsi seisma sarnaste probleemidega kui ma isegi. See kogukond tuletab mulle pidevalt meelde, et ma ei ole üksi, ning näha, kuidas teised on oma probleemidega hakkama saanud, annab mulle lootust, et ka minul on kõik võimalik.”

– Kerstin Vestel

„Mind on ENVTLi liikmeks olles väga puudutanud Eliis Grigori raamatu „Teibitud suuˮ esitlus Tartus ja arutelu, mis sinna juurde käis. Lisaks olen nautinud väga atmosfääri, diskussioone, erinevate alusdokumentide koostamist; tunnet, et teeme midagi vajalikku ja sellest sünnib muutus.” – Triin Olgo

„ENVTL on koht, kus saab vaimse tervise teemadel ausalt rääkida, põimides isikliku ja ühiskondliku aspekti. Minu isiklik suurim saavutus on seni olnud koos Urve Kauriga vestlusõhtu korraldamine. Samuti motiveerib mind kaasa lööma see, kui minu ideed ja tegevus läheb teistele inimestele korda. Tunnen, et jagame samu väärtuseid.”– Mati Puss

„See liikumine on andnud mulle võimaluse ennast väljendada ja oma kogemust jagada. Tänu sellele liikumisele olen tutvunud uute huvitavate inimeste ja vaatenurkadega. Olen saanud osaleda huvitavatel koolitustel ja arutleda teemadel, mis igapäevaselt ei tõuse teemaks.” – Taniel Kasemägi

„Mina tutvusin ENVTLiga selle kaudu, kui mind kutsuti esinema, mis oli ka minu esimene kogemus. Juba sellest õhtust, kui ma esitlesin ja rääkisin oma raamatust, sain teada, kui toreda ja mõnusa liikumisega tegu on. Ma ei ole kahjuks jõudnud käia teistel ENVTLi korraldatud üritustel, kuid olen juba aru saanud, kui toredad inimesed seda juhivad ning kui hädavajalik see on. Mul on ääretult hea meel, et NII toredad inimesed on tulnud sellisele ideele ja loodan südamest, et see muutub millekski suuremaks, laiemaks ja noortele veel südamelähedasemaks.” – Eliis Grigor

„Mina olen saanud teadmise, et emana pole ma põrunud ega midagi valesti teinud. Lihtsalt haigus valis minu tütre. Minu roll on olla tema kõrval sellel paranemise teekonnal, teda toetada, julgustada. Rõõmustada iga väiksemagi sammu üle, mis on sellel teekonnal. Mitte aga teha endale etteheiteid, haletseda end ja teha nii oma lapsele raskused veel raskemaks.”

– Maarika Grigor

Print Friendly, PDF & Email