fbpx
Eesti noorsootöö on multikultuurne

Eesti noorsootöö on multikultuurne

Tuginedes ajaloole võib öelda, et Eesti noorsootöö on läbi aegade olnud multikultuurne, kuna Eesti territooriumil on alati elanud palju rahvaid ja rahvusi. Noorsootöö põhiprintsiip on luua tingimused 7-26-aastaste noorte mitmekülgseks arenguks. Olenemata sellest, mis...
Lõimumine – väljakutsete väljakutse?

Lõimumine – väljakutsete väljakutse?

Mis teeb lõimumisprotsessi niivõrd keeruliseks? Kes selle eest vastutavad ja kuidas igaüks meist saab sellele kaasa aidata? „Lõimumispoliitika eesmärk on aidata kaasa Eestis sidusa ja stabiilse ühiskonna kujunemisele, kus eri keele- ja kultuuritaustaga inimesed on...