fbpx

Kui te küsite Sillamäe noorelt, kuhu ta läheb peale tunde, vastab ta tihtipeale – Uleisse (ulei tähendab vene keelest tõlgituna „mesitaru”) ja selle vastuse peale võib täiskasvanu olla muretu, sest teab täpselt, et seal noor areneb, õpib ja samas puhkab. Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuses Ulei leiab endale tegevuse üle 400 noore, mõned käivad huviringides, mõned osalevad kunstiklasside õppetöös, mõned aga tulevad niisama vaba aega veetma avatud noorteklubisse „Uus põlvkond”.

Sellest „niisama vaba aja veetmisest” sünnivadki suurepärased ideed ja noorteprojektid, mis viiakse ellu tänu erinevate noorteprogrammide toetustele.

Avatud noorteklubis „Uus põlvkond” ei ole õpetajat ega mingit juhti, küll on noorte sõber ja juhendaja, keda noored kutsuvad tihtipeale Mihhaks. Noorsootöötaja Mihhail Kuliki sõnul on tema tööelu tõesti nagu lõbusat suminat täis mesitaru, kus igal osalejal oma tähtis roll ühise eesmärgi saavutamisel. Üks noor tuleb välja ideega, teine oskab seda edasi arendada, kolmas on tugev meeskonnatöö arendamises, neljas laulmises või IT-valdkonnas – iga anne ja oskus leiab rakendust.

 

Noorte helistuudio ja mitteformaalsete õppematerjalide baas nullist

Tihtipeale on noorsootöötaja jaoks suur väljakutse see, et hoida ennast natuke eemal, mis tähendab täita suunaja ja toetaja rolli, kuid lasta noortel võtta vastutus enda peale, iseseisvalt planeerida ja ideed ellu viia. Vahel tundub küll, et kiirem ja lihtsam oleks mõned asjad kohe endal ära teha, kuid siis kaob noorsootöö põhiline sisu – kaasata noori tegevustesse, lasta neil olla ettevõtlikud ja algatuslikud.

2015. aastal tulid Sillamäe noored välja ideega luua oma helistuudio, kus saaks lindistada, miksida, meisterdada, lisada oma heli videotele, salvestada oma loodud muusikapalasid. ANK konkursi (Avatud Noortekeskuste konkurss) toetusega sai teoks projekt „Noorte häälte kõla” ning noortekeskusesse tekkis noorte helistuudio – tehnika sai ostetud ning selle jaoks oli vaja ruum ette valmistada. Et tagada heliisolatsioon, korjasid noored munareste nii oma linnast kui ka lähimatelt naabritelt. Sellega projekt ei piirdunud ning noored viisid läbi helistuudio kasutamise avatud õppetunde, kuuldemängude ja sotsiaalsete audioreklaamklippide konkursi.

Kahe aasta pärast mõtlesid noored, et saaks stuudiot kasutada ka selleks, et tuua midagi mitteformaalset oma kooliellu, ning jälle realiseerus ENTK toel põnev noorteprojekt, mille tulemusena sai valmis mitteformaalsete õppematerjalide kataloog, kust saab leida kirjanduse õppekavva kuuluvaid teoseid noorte remiksina. Eriti äge on näiteks kuulata A. Puškini luuletusi räpivormis. Kõik see oleks teistmoodi, kui noorte asemel ja nende eest oleks remondi teinud professionaalid ning noorte osalus piirduks tellitud tehnika kasutamisega kellegi koostatud tunniplaani järgi.

 

Aktiivse eluviisi populariseerimine ja ökosuund

Samas on raske ette kujutada, et noorsootöötaja täidab kõik ülesanded, tuginedes vaid noorte huvidele ja jättes tahaplaanile oma isikliku motivatsiooni. Sellises situatsioonis on kindlasti oodata noorsootöötaja läbipõlemist. Õnneks on noortega töötamine just selline valdkond, mis annab võimaluse ka enesetäiendamiseks ja oma huvide realiseerimiseks.

Nii juhtus ka meie noorsootöötajaga, kellele meeldib matkata, elada tervislikult ja aktiivselt, teha sporti ja austada loodust. Noorsootöötaja huvist ja tema oskusest nakatada noori oma ideedega kasvasid välja mitmed aktiivse eluviisi propageerimisele suunatud projektid. Tänu programmi „Kirde Noored” toetusele arenes temaatiliste seiklusmatkade suund: noored on nõus minema matkale isegi halva ilmaga, kui kavas on õppida valmistama taimeteed, teha lõket ilma tikkude ja tulemasinata, ehitada endale ööbimiskoht looduslikest materjalidest ja vesta põnevaid jutte piirkonnaga seotud sündmustest.

Tegevusi ja ideid on palju, vahel valmistame EV juubelile pühendatud kellukesi, vahel õpime inglise keelt mängude toel, teeme lavastusi, korraldame noortekohtumisi ja -vahetusi. Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei on alati avatud uutele „mesilastele” ja valmis mett tootma!

 

Print Friendly, PDF & Email