Kuidas mõtestada end looduskeskkonna osana?

Loodusteadusliku mõtteviisi arendamine ja enda mõtestamine looduskeskkonna ühe osana on tihedalt seotud loodusteadusliku kirjaoskuse kujundamisega, mis on loodusainete õpetamise eesmärk nii Eestis kui ka mujal maailmas. Kuigi loodusteaduslikust kirjaoskusest kõneldakse enamasti üldhariduse kontekstis ja selle võib kokku võtta kui loodusteaduslik kirjaoskus kõigile, saab loodusteaduslikku kirjaoskust kujundada ka huvihariduses ja noorsootöös ning selle kujundamine võiks olla … Jätka Kuidas mõtestada end looduskeskkonna osana? lugemist