Vabatahtlikkus

0

Keskkonnaalgatused noortele: kus saab Eestis kampa lüüa?

Euroopa Liit on võtnud selge sihi saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. Siin on tähtis roll ka noortel: nende teadmistel, kogemustel ja tööoskustel, mida tulevased keskkonnasõbralikud ja ringmajandusele orienteeritud organisatsioonid vajavad. Töötan ise parajasti ühe ringmajanduse projekti kallal, mille käigus uurisime ringmajanduse olukorda Eestis rõhuga just noortele pakutavatel arenguvõimalustel. Meil on ka Hispaanias, Portugalis, Itaalias ja Hollandis…

0

Omaalgatusest, veganlusest ja meediast minu kogemuse põhjal: mida sellest õppisin

Olen olnud peaaegu alati see laps, kes on kukkunud vaidlema, kui olen tundnud, et mulle on liiga tehtud. See kõik algas teismelise eas, kui tundsin mingil määral patriarhaalse ellusuhtumise mõjusid. Mul oli kõrini sellest, et tütarlastelt küsiti tunnis, mitut last nad tahavad, aga poistelt ei küsitud seda kunagi. Viimane piisk kukkus karikasse siis, kui pidime…

0

Noorsootöötaja eneseanalüüsi mitmekülgne kasu

  • Lianne Teder, Tallinna Ülikooli noorsootöö- ja mitteformaalõppe õpetaja

Noorsootöötaja kutse taotlemise esimene samm on põhjalik eneseanalüüs, mis sisaldab teadmiste, oskuste ja kogemuste hindamist ning väärtustamist, lähtudes kutsestandardis välja toodud kompetentsidest (Juhend noorsootöötaja kutse ja osakutse esmakordsele taotlejale ning taastõendajale. 2018. Eesti Noorsootöö Keskus). Juhendis julgustatakse oma kompetentside kirjeldamisel abi saamiseks pöörduma kolleegide või karjäärinõustaja poole. Kutse taotlejad on protsessi kirjelduse juures positiivsena välja…

0

Kuidas võib professionaliseerumine mõjutada vabatahtlikele tugineva noorsootöö eriilmelist maastikku?

Artikkel vaatleb 2017. aasta magistritöö „Noorsootöö kui professioon: Noorsootöö professionaliseerumine“[1] põhjal noorsootöö professionaliseerumise vastuolusid vabatahtlikkusega, tuginedes peamiselt Marti Taru (Taru jt, 2015) ja Maurice Devlini (Devlin, 2012) käsitlustele. Noorsootööd võib pidada koos hariduse ja sotsiaaltööga üheks sotsiaalsetest professioonidest, mille oluline eesmärk on inimeste heaolu positiivselt mõjutada. (Taru jt, 2015; Devlin, 2012). Mõistet sotsiaalne professioon, on…

0

Kuidas me jõudsime Euroopa Solidaarsuskorpuseni?

Alates 1996. aastast ehk üle 20 aasta on Euroopas olnud noortel võimalus läbida välisriigis Euroopa vabatahtlikku teenistust. 100 000 noort on seda võimalust kasutanud, nende hulgas ligi 1400 Eestist pärit noort – võib-olla oled sina või sinu sõber üks nendest? Need noored on muuhulgas arendanud oma kultuuridevahelisi pädevusi, suurendanud üksteisemõistmist, keeleoskust, rikastanud kohalikke kogukondi jne . Tekib küsimus, miks on vaja olemasolevat muuta ja edasi arendada?

0

Vabatahtlik tegevus pole „minge ja tehke!”, vaid „ma lähen, teeme koos!”

Ma olen just sisse astunud Rahvusvahelise Spordivabatahtlike Liikumise SCULT Eesti tillukesse kontoriruumi Tallinna Ülikoolis ja kapil olevas pikas raamatute reas põrnitseb „Mis oleks, kui…” mulle otsa ning hakkan kahtlema, kas peamised küsimused, mida olen täna Otile esitama tulnud, ei lange lõpuks mitte sinna samasse absurdsete hüpoteetiliste pärimiste sekka: mis juhtuks siis, kui kõik inimesed tahaksid panustada vabatahtlikku tegevusse ja kuidas seda saavutada?

Teostus EMOTIVE