Daily Archives: July 16, 2018

0

Hoolivus ja eneseteadlikkus noorsootöös

Ma olin vaevu mõned päevad jõudnud tagasi Eestis olla, kui leidsin e-postkastist kirja Mihuse uuelt peatoimetajalt Gealt küsimusega, kas ma oleksin valmis sel aastal ajakirja tegemises kampa lööma oma kolumniga. Mhmm. Palusin Gealt mõtlemisaega, aga võin nüüd ausalt välja öelda, et tegelikult teadsin vastust juba selsamal hetkel. Ja see vastus on otseselt seotud tänase ajakirjanumbri keskmes olevate teemadega – hoolivus ja eneseteadlikkus.

0

„Noored inimõiguste eest” – Erasmus+ riiklikud agentuurid ja nende partnerid ühendavad jõud

  • Maari Põim, SA Archimedes noorteagentuuri väärtusarenduse tegevuskava juht

Kui kuulsin esimest korda mõistet „inimõiguste haridus” – see ei olnudki väga ammu! –, siis üllatusin, et tegelikult ei olnud ma selle väljendiga varem kokku puutunud. Kuidas oli mul kahe silma vahele jäänud, et kõikide nende teemade kohta, millele olen pühendunud, on olemas koondtermin? Olen töötanud ligi kümnendi mitmesuguste ühiskonnarühmade – üliõpilaste, naiste, tüdrukute, rändajate ja varjupaigataotlejate – võrdsete õiguste nimel, samuti LGBT-küsimuste vallas peamiselt eri vabaühendustes ja ülikoolides. Seega oleksin endalt terminoloogia osas mõnevõrra suuremat asjatundlikkust oodanud.

0

Läbipõlemise kunst

Läbi põleda on lihtne. Seda soosivad nii inimeste vähene oskus enda vaimse tervise eest hoolitseda ja seda väärtustada kui ka tööandjate vähene, kuigi kasvav huvi sellega tegeleda. Hoogu annavad ka vananenud väärarusaamad edust ja saavutamisest. Pea paarkümmend aastat ajakirjanduses töötades olen end mitu korda läbi põletanud. See tähendab sellist olukorda, kus töö pakub rõõmu asemel…

0

Kust tuleb tööstress noorsootöös?

Erinevatel ametitel on erinev tööstressi tase. Rohkem tööstressi esineb ametites, kus on suur vastutus ja olulisel kohal on inimeste vahelised suhted. Selliseks ametiks on ka noorsootöötaja. Sageli nähakse noorsootööd kui lihtsat noorte vaba aja sisustamist, mis ei ole keeruline ega vaja erilisi pingutusi. Tegelikult on noorsootööl väga suur roll ja kui vaadata kutsestandardis kirjeldatud noorsootöötaja…

0

Koolituskalender MIHUS 24

SA Archimedese noorteagentuur tegeleb alates 1997. aastast noorte, noorsootöötajate ja noortevaldkonna arengu toetamisega ning rahvusvahelise koostöö edendamisega, olles ühtlasi Eesti suurim noortevaldkonna täienduskoolituste pakkuja.
Kui hoolivust ja eneseteadlikkust puudutavad teemad on sulle hingelähedased ja sul on soov nendel teemadel end täiendada, siis saad end registreerida järgnevatele koolitustele.

0

Noorsootöö kui maraton, mitte sprint

„Lennukisse istudes meenutatakse meile ohutusjuhendamisel alati, et õnnetuse korral tuleb hapnikumask kõigepealt endale näo ette panna ja alles siis asuda teisi abistama. Ma arvan, et see on väga hea nõuanne meile kõigile, kes me töötame teiste inimestega. Kui kanname endas ja oma tegevuses kirge ja suuremat eesmärki, on väga oluline tegutseda tulevikku vaatavalt ning hoida…

Kommentaar

Hea meel on lugeda järjekordsest faktist coaching’u leviku kohta Eestis. Eriti rõõmsaks teeb asjaolu, et see toimub noorsootöös – valdkonnas, mis on seotud Eesti tulevikuga. Oluline on ka see, et coaching kui „juhtimisabi” jõuab järjekordse inimeste grupini, kes seda väga vajab. Noorsootöö on eriala, kus peamiseks töövahendiks on inimene ise ja oma „tööriistad” tuleb töökorras…

Kommentaar

  • Haide Kuivas, Eesti Noorsootöötajate Kogu liige ja kirglik coachingu huviline

Mina olen personaalselt suur kootsingu fänn ja minu kogemus coachee’na on olnud väga positiivne. Personaalne areng ja eesmärkide seadmine oma probleemi lahendamiseks või soovitud otsuse tegemiseks on märksõnad, millega võiks coach’i ja coachee vahelist suhet kõige paremini kirjeldada. Kui tekkis võimalus coaching’u programmis osaleda, mõtlesin kohe alguses, et pakkumine tundub liiga hea, et tõsi olla….

Teostus EMOTIVE