Daily Archives: 16. juuli 2018

1

Kaasteelised noorsootöös: coach’id ehk kootsid

  • Anu Allekand ja Ilona-Evelyn Rannala, Eesti Noorsootötajate Kogu

Noorsootöö on üks neid erialasid, kus põhiliseks töövahendiks on sisuliselt inimene – noorsootöötaja – ise. Igal taolisel erialal, kaasa arvatud noorsootöös, muutub professionaalse enesehoidmise ja -arengu teema sel juhul aktuaalseks, sest töövahendit on vaja ju korras hoida. 

0

Individuaalne töö kohandamine kui noorsootöötajate võimalus enda töörahulolu tõsta

Noorsootöötajate tööjõu voolavus pole teemaks pelgalt suurimas kohalikus omavalitsuses, vaid puudutab noorsootöö valdkonda laiemalt. Noorsootöö üks põhimõte on tegevuste loomisel ja elluviimisel lähtuda noorte vajadustest. Kuidas ei unustaks töötajad aga enda vajadusi ja saaks ise oma töörahulolu tõsta?

1

Erinevus ja erilisus, vajadus ja erivajadus

  • Tõnu Jürjen,  psühholoog, Tartu Ülikooli eripedagoogika õppejõud

Erinevused rikastavad ja inimlik mitmekesisus on väärtus. Need laused on kõlavad motod, mille tegelikku tähendust saab mõõta vaid tegudes, mitte sõnades. Kas erinevus on rikastav, kui häiritud tundeeluga noor kaotab noortekeskuses enesevalitsuse ja paiskab segi kogu ruumi sisustuse? Kas mitmekesisus on väärtus, kui autistlik laps näiteringi satub? Kui suure tõenäosusega on robootikaringi kaasatud vaimupuudega tehnikahuviline?

0

Kiusamisvaba Kool

Kiusamisest on viimastel aastatel Eestis, aga ka laias maailmas palju enam ja avameelsemalt räägitud, mistõttu tundub, et eriti just laste ja noortega töötavad spetsialistid on probleemiga kindlasti väga hästi kursis.
Oleme ehk kuulnud, et mitme rahvusvahelise uuringu põhjal on iga viies Eesti koolilaps kiusamise ohver? Oleme ehk isegi oma südameasjaks võtnud, et kiusamisest teada saades selle mure lahendamise juures kindlasti abiks oleme ning vajalikul kombel tegutseme?

0

Vaimset tervist edendav noorteliikumine kogub hoogu!

Vaimse tervise portaali Peaasi.ee eestvedajate toel on sündinud uus noorteorganisatsioon. MTÜ Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine ühendab noori, kes peavad oluliseks vaimse tervise hoidmist, ühiskonna teadlikkuse tõstmist ja turvalist aruteluruumi. Organisatsiooni tegutsemist juhib helesinine unistus, et ühel päeval saab iga Eesti noor kasvada vaimset tervist toetavas keskkonnas.

0

Hoolivuses on edasiviiv jõud!

Viimastel aastatel ilmunud uuringute põhjal võib tõdeda, et hoolimise ja avatusega ei ole meie ühiskonnas veel kõik lõplikult hästi. Nii teised käesolevas ajakirjas märkimist leidnud algatused ja meetodid kui ka programm „Hooliv klass” on hea tõestus sellest, kuidas noortevaldkonna kaudu saab väikeste sammude toel panustada hoolivama ühiskonna kujunemisesse.

0

Hoolivus ja eneseteadlikkus noorsootöös

Ma olin vaevu mõned päevad jõudnud tagasi Eestis olla, kui leidsin e-postkastist kirja Mihuse uuelt peatoimetajalt Gealt küsimusega, kas ma oleksin valmis sel aastal ajakirja tegemises kampa lööma oma kolumniga. Mhmm. Palusin Gealt mõtlemisaega, aga võin nüüd ausalt välja öelda, et tegelikult teadsin vastust juba selsamal hetkel. Ja see vastus on otseselt seotud tänase ajakirjanumbri keskmes olevate teemadega – hoolivus ja eneseteadlikkus.

0

„Noored inimõiguste eest” – Erasmus+ riiklikud agentuurid ja nende partnerid ühendavad jõud

  • Maari Põim, SA Archimedes noorteagentuuri väärtusarenduse tegevuskava juht

Kui kuulsin esimest korda mõistet „inimõiguste haridus” – see ei olnudki väga ammu! –, siis üllatusin, et tegelikult ei olnud ma selle väljendiga varem kokku puutunud. Kuidas oli mul kahe silma vahele jäänud, et kõikide nende teemade kohta, millele olen pühendunud, on olemas koondtermin? Olen töötanud ligi kümnendi mitmesuguste ühiskonnarühmade – üliõpilaste, naiste, tüdrukute, rändajate ja varjupaigataotlejate – võrdsete õiguste nimel, samuti LGBT-küsimuste vallas peamiselt eri vabaühendustes ja ülikoolides. Seega oleksin endalt terminoloogia osas mõnevõrra suuremat asjatundlikkust oodanud.

3

Läbipõlemise kunst

Läbi põleda on lihtne. Seda soosivad nii inimeste vähene oskus enda vaimse tervise eest hoolitseda ja seda väärtustada kui ka tööandjate vähene, kuigi kasvav huvi sellega tegeleda. Hoogu annavad ka vananenud väärarusaamad edust ja saavutamisest. Pea paarkümmend aastat ajakirjanduses töötades olen end mitu korda läbi põletanud. See tähendab sellist olukorda, kus töö pakub rõõmu asemel…

Teostus EMOTIVE